Partners Arnhem - Velp

De gemeente Arnhem, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Fietsersbond zorgen samen dat de snelle fietsroute er komt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. De provincie Gelderland voert de regie. De rijksoverheid financiert mee. De fietsersbond praat mee en adviseert in de planfase.