Poort Neerbosch

Planning
Gereed

630 meter verkort

Dit deel verkort de route met 630 meter. Dit nieuwe deel verbetert de bereikbaarheid van het Monial college aan de Meeuwse Acker.

Fietstunnels vergroten veiligheid

De fietstunnel kinderdorp Neerbosch is een cruciale, maar kostbare schakel in de snelfietsroute. De stuurgroep Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen besloot daarom om eenmalig een hogere subsidiebijdrage van 75% van de totale kosten beschikbaar te stellen. In september 2015 was de tunnel klaar.

Nieuwe fietsonderdoorgangen