Wageningen via Onderlangs

Van
5 meiplein (Wageningen)
Tot
Melkdam (Renkum)
Planning
Gereed
Uitvoerder
Gemeente Wageningen
Fietsafstand
5 km
Totale kosten
1.255.000 euro

Veerstraat en Veerweg ingericht als fietsstraat

De fietsroute over de Veerstraat en Veerweg gaat over bestaande straten. We richten het profiel in als fietsstraat. Auto’s blijven welkom, maar fietsers komen hier op de 1e plaats. We verlagen de maximaal toegestane snelheid tot 30 km per uur. Er komt rood asfalt en op een aantal plaatsen op de Veerweg komt een proef met andere verlichting. De proef bestaat uit verlichting met LED-lampen die in de breedte schijnen en niet in de uiterwaarden.

Ruimte om te parkeren

Door de Veerstraat en Veerweg efficiënter in te richten en ook de nabijgelegen Wilhelminaweg  te betrekken ontstaat er meer ruimte. Zo kan het aantal parkeervakken gelijk blijven. We maken ruimte om te parkeren op het trottoir. In de Wilhelminaweg verwijderen we de markeringen in de bestaande parkeerplaatsen waardoor er meer auto’s kunnen staan. De bestaande bomen in de Veerstraat worden vervangen voor nieuwe bomen op efficiëntere plekken. Er komen ook bomen bij het kruispunt met de Wilhelminaweg.

Onderlangs alleen voor fietsers

Bij de afslag naar het Lexkesveer gaat de route over in het fietspad Onderlangs. Dit deel is al klaar. De oude grijze verharding heeft plaatsgemaakt voor een comfortabele rode asfaltlaag. Auto’s zijn hier niet welkom. De aansluiting van de Westbergweg en de Veerdam op Onderlangs worden heringericht. Hierdoor wordt het verkeer komende van de Westbergweg gedwongen om te stoppen en voorrang te verlenen aan de fietsers.