Actueel

fietsbrug over uiterwaard

Fietsen in Arnhem wordt steeds leuker

Gemeente Arnhem heeft in 2020 flink gewerkt aan de verbetering van fietspaden en routes. Met de fiets kom je steeds makkelijker in de stad.

15-4-2021

weiland, rood asfalt met witte middenstreep, fietser

Fietsstraten buiten het dorp of de stad

In fietsstraten is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Binnen de bebouwde kom komen we ze wel tegen. Daarbuiten zien we ze nog zelden.

15-4-2021

Groene bomen fietspad en spoor

Fietsen draagt bij aan een bereikbaar en gezond Gelderland

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven presenteerde 8 maart 2021 het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer.

15-4-2021

kaartje midden nederland met fietsroutes

4 Sturingsmodellen om hoogwaardige fietsroutes te realiseren

Tour de Force publiceerde het rapport Sturingsmodellen Hoogwaardige Fietsroutes met manieren van werken aan hoogwaardige fietsroutes.

15-4-2021

rood asfalt met middenstreep groene grasbermen

Eerste tracé klaar van snelle fietsroute F2 Zaltbommel-’s Hertogenbosch

Gemeente Zaltbommel zette als eerste de schop in de grond voor de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s Hertogenbosch.

28-1-2021

fietsbordjes rood op wit, rode tekst

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers klaar

3 nieuwe fietsborden voor hoogwaardige regionale fietsroutes (snelle fietsroutes) maken het fietsers makkelijker om hun weg te vinden.

28-1-2021

rode fietsstraat, vrouw op fiets met boodschappentassen

Voorbeeldenboek van Nederlandse fietsroutes

Dutch Cycling Embassy bracht in januari 2021 het boek uit met de titel  ‘Best Practices Dutch Cycling’.

28-1-2021

man met pet, fietser met snuffelkastje

Snuffelfietsexperiment afgesloten met online event

Dankzij veel vrijwillige fietsers zijn veel gegevens ingewonnen met de snuffelfiets over luchtkwaliteit en andere data.

28-1-2021

vier kaarten met data

Fietsdata ondergebracht in vrij toegankelijk fietsdashboard

Het fietsdashboard geeft een overzicht van data van fietsonderzoeken en -tellingen in Gelderland.

28-1-2021

tekst winactie op lauwe achtergrond

Ontwerp de fiets van de toekomst

Tech Gelderland organiseert een winactie die de fietstechniek onder de aandacht brengt.

28-1-2021